עבודת רקמה בתהליך

Welcome!

Gal’s studio is were I create hand made unique art and host art & craft workshops.
I love hearing from you! Feel free to get in touch for booking a craft workshop or personelize photo embroidery hoop. Thanks for coming by!

Latest Blog Posts

איור עצמי של גל אמיר מחזיקה פורם ביד

Subscribe and stay updated

Join my Newsletter and be the first to know of new blog posts, studio promotions and more.

איור עצמי של גל אמיר מחזיקה פורם ביד

Drop me a note

Skip to content